Ga naar hoofdinhoud
Duurzaamheidsklasse hout: Welke zijn er?

Duurzaamheidsklasse hout: Welke zijn er?

Hout met hoge duurzaamheidsklasse

Welke duurzaamheidsklasse hout zijn er? Wat zegt de houtklasse over de duurzaamheid? Allereerst zegt dit iets over de verwachte levensduur van hout. Lees hier informatie over de duurzaamheidsklasse hout.

Hoe wordt de duurzaamheidsklasse van hout bepaald?

Voor verwerkt hout in Nederland is de weerstand van houtsoort tegen schimmel en bacteriële aantasting van groter belang dan de weerstand tegen insectenaantasting. Waarom? Vanwege het feit dat wanneer de omstandigheden voor schimmel- of bacteriële aantasting gunstig zijn, deze vormen van aantasting ook zullen optreden. Infectie kan altijd overal plaatsvinden. Bij insectenaantasting is juist de infectiebron van cruciaal belang. Daarom is het zo dat voor toepassingen van bepaalde houtsoorten meestal alleen naar de duurzaamheid tegen schimmel- en bacteriële aantasting wordt gevraagd en niet naar de duurzaamheid tegen insectenaantasting.

De kerkhofproef werd in het verleden bepaald voor het bepalen van de duurzaamheid tegen schimmel- en bacteriële aantasting. Bij deze proef werden houten staken van 25 x 50 x 500 mm in de grond gezet. Jaarlijks werden de houten staken op aantasting beoordeeld door er met een hamer tegen te slaan. Brak de houten staak? Dan was de proef voorbij. Op grond van deze beproeving zijn duurzaamheidsklassen vastgesteld. Deze duurzaamheidsklassen zijn vastgelegd in NEN-EN 350: ‘Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten’.

Overzicht duurzaamheidsklassen van hout

Welke duuzaamheidsklasseringen zijn er? Het antwoord is te vinden in het onderstaande overzicht met de duuzaamheidsklassen van hout:

Klasse

Naam

Toepassing

1 (I)

Zeer duuzaam

25 jaar en langer

2 (II)

Duurzaam

15 tot 25 jaar

3 (III)

Matig duurzaam

10 tot 15 jaar

4 (IV)   

Weinig duurzaam 

5 tot 10 jaar

5 (V)

Niet duurzaam

minder dan 5 jaar  

Zoals u ziet varieert de duurzaamheidsklasse van hout van één tot vijf. Klasse één is het zeer duurzaam en klasse vijf is niet duurzaam. Bij duurzaamheidsklasse één heeft het hout een levensduur van 25 jaar en langer. Bij duurzaamheidsklasse vijf is dat minder dan 5 jaar.

Enkele tips en adviezen over duurzaamheidsklasse van hout

Gebruikt u hout? De keuze van de juiste houtsoort is belangrijk. Aspecten zijn: detaillering, houtkeuze, keuze van de afwerking en onderhoud van het hout. De levensduur van hout is allereerst afhankelijk van de duurzaamheidsklasse. We geven nog enkele tips en adviezen die van belang zijn voor de levensduur: 

  • Er moet ene goed ontwerp worden gemaakt en een goede detaillering, zodat er geen of slechts geringe aantasting plaatsvindt.
  • Het hout moet worden verwerkt door een hout be-of verwerker met voldoende kennis over de specifieke eigenschappen van de houtsoort.
  • De afwerking van het hout is zodanig dat het hout goed beschermd wordt tegen klimaat invloeden en dat minimale vochtbelasting optreed.
  • De natuurlijke duurzaamheid van de gekozen houtsoort wordt afgestemd op de toepassing en op de gewenste levensduur.

Vragen over hout?

Heeft u nog vragen? Neemt u in dat geval contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag. Zo ook als u een vraag heeft over het onderwero duurzaamheidsklasse hout.